Din guide till att handla online

Säker e-handel

Idag är säkerhet en av de viktigaste frågorna kring internet och dess användning, detta beror ju på att vi flyttar över mer och mer viktig information hit och att fler och fler tjänster utförs över nätet. Handel är en mycket stor del av detta.

Det finns som tur är reglering av detta, ett sätt är det certifikat man säkert sett på många hemsidor som säljer produkter, ett certifikat kallat Trygg e-handel. I grund och botten är e-handel samma typ av princip som postorder. Man skickar en beställning till ett företag och inväntar produkten, i vissa fall betalar man i förskott i god tro om att företaget är seriöst vad gäller sin postorderverksamhet och att produkten kommer att skickas så snart som möjligt. Andra gånger får man istället en faktura tillsammans med beställningen och litar på att den överensstämmer med priset som man såg i företagets katalog.

När vi utför ett köp över internet får vi ofta välja mellan dessa två alternativ, men i vissa fall är det faktiskt mer likt ett direktköp i en butik. Detta är mer fallet då man köper något digitalt, vilket kan vara en låt eller ett album på iTunes eller ett spel från Steam.

Företaget Svensk Distanshandel kontrollerar företag som bedriver handel över nätet och försäkrar sig om att de följer alla kriterier som lagts fram och uppnår alla krav som ställs för att man som konsument ska känna sig så säker som möjlig att handla över nätet.

admin

View more posts from this author